CONTACTE
931750150 669291015
EMPRESASERVEISL'ALUMINIFINESTRES I PORTESMÉS PRODUCTESACABATS :
Bicolor
ACABATS :
Textures
CARTES D'ACABATSACABATS :
Cartes de color
CONTACTE

Mostrar famílies

FINESTRES

FINESTRES

Característiques


Sistema: Renova PR 40

Secció de marc (mm): 40/60/70

Secció de fulla (mm): 47

Màxima capacitat envidrament (mm): 24

Ruptura de Pont Tèrmic (mm): No

Acabats


Lacat colors Ral

Lacat colors especials

Lacat imitació fusta

Lacat fusta pols sobre pols

Anoditzat

Aïllament Tèrmic


Mides

1230x1480

1480x2180

Descripció

Finestra 2 fulles

Balconera 2 fulles

Ug (W/m K) Vidre

1,6

1,6

Uw (W/m K) Finestra

2,9

2,6

Carpinteria apta per les zones A B i C del CTE*
*En funció del valor de la transmitància del vidre.

Aïllament acústic


Rw (C;Ctr) Vidre dB

30 (-1;-2)

33 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

33 (-1;-3)

34 (-1;-3)

Rw (C;Ctr) Vidre dB

36 (-1;-2)

39 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

36 (-1;-3)

37 (-1;-3)

Resultats obtinguts segons norma UNE-EN 14351-1:2006.

Resultats obtinguts en banc d'assaigs


Permeabilitat a l'aire (UNE-EN1026:2000):

Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua (UNE-EN1027:2000):

Classe 3A

Resistència a la càrrega de vent (UNE-EN12211:2000):

Classe C5

Finestra 2 fulles 1200x1200 mm.

Descarregues