CONTACTE
931750150 669291015
EMPRESASERVEISL'ALUMINIFINESTRES I PORTESMÉS PRODUCTESACABATS :
Bicolor
ACABATS :
Textures
CARTES D'ACABATSACABATS :
Cartes de color
CONTACTE

Mostrar famílies

FINESTRES

FINESTRES

Característiques


Sistema: Renova CO RPT Elevable 100

Secció de marc (mm): 103

Secció de fulla (mm): 42,5

Màxima capacitat envidrament (mm): 31

Ruptura de Pont Tèrmic (mm): 24 (marco) 12 (hoja)

Acabats


Lacat colors RAL

Lacat colors especials

Lacat imitació fusta

Lacat fusta pols sobre pols

Anoditzat

Possibilitat Bicolor

Aïllament Tèrmic


Mides

1230x1480

1480x2180

Descripció

Finestra 2 fulles

Balconera 2 fulles

Ug (W/m K) Vidre

1,1

1,1

Uw (W/m K) Finestra

2,3

2,0

Carpinteria apta per les zones A B C D i E del CTE.*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Aïllament acústic


Rw (C;Ctr) Vidre dB

30 (-1;-2)

33 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

28 (-1;-1)

29 (-1;-2)

Rw (C;Ctr) Vidre dB

36 (-1;-2)

39 (-1;-2)

Rw (C:Ctr) Finestra dB

30 (-1;-2)

30 (-1;-2)

Resultats obtinguts segons norma UNE-EN 14351-1:2006.

Resultats obtinguts en banc d'assaigs


Permeabilitat a l'aire (UNE-EN1026:2000):

Classe 3

Entanqueïtat a l'aigua (UNE-EN 1027:2000):

Classe 4A

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN12211:2000):

Classe C1

Finestra 2 fulles 2600x2200 mm.

Descarregues